Jubiler Muchajer

Kaseton świetlny wykonany z dibondu w kolorze czarnym oraz profilu 3D, oświetlenie LED.

Project details: